תקציר אסימפטוטה אנכית - פונקציות מעריכיות

עמ' 239 - דוגמה א'