תקציר עמ' 237 - ת. 29

תחומי עלייה וירידה של פונקציה מעריכית