תקציר עמ' 237 - ת. 28

תחומי עלייה וירידה של פונקציה מעריכית