תקציר עמ' 235- ת. 19

תחומי עלייה וירידה של פונקציה מעריכית