תקציר עלייה וירידה - פונקציות מעריכיות

עלייה וירידה של פונקציה מעריכית בנקודה בודדת ובתחום, עמ' 233 - דוגמה