עלייה וירידה של פונקציה מעריכית בנקודה בודדת ובתחום, עמ' 233 - דוגמה