תקציר עמ' 232 - ת. 57

תרגיל סיכום בנושא מציאת נקודות קיצון של פונקציה מעריכית עם פרמטר