תקציר עמ' 232 - ת. 54

מציאת נקודות קיצון של פונקציה מעריכית עם פרמטרים