תקציר עמ' 231 - ת. 50

מציאת ערכי פרמטר של פונקציה מעריכית