תקציר עמ' 230 - ת. 44

מציאת נקודות קיצון של פונקציה מעריכית, מציאת משוואת ישר