תקציר הקשר בין ההצגות הקרטזית והקוטבית - המישור של גאוס

הקשר בין ההצגות הקרטזית והקוטבית