תקציר ההצגה הקרטזית והקוטבית - המישור של גאוס

ההצגה הקרטזית, ההצגה הקוטבית - המישור של גאוס