תקציר עמ' 28 - ת. 30

הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב - סדרה מעורבת