תקציר עמ' 27 - ת. 16

פתרון משוואה ריבועית עם מספרים מרוכבים