תקציר משוואות ריבועיות עם הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב

עמ׳ 25 - 26 - דוגמה ב׳