תקציר עמ' 24 - ת. 73

מספרים מדומים ומספרים ממשיים