תקציר עמ' 23 - ת. 48

סדרה מעורבת - חילוק מספרים מרוכבים