תקציר עמ' 21 - ת. 33

פתרון משוואות עם מספרים מרוכבים