תקציר חילוק של שני מספרים מרוכבים

עמ׳ 20 - דוגמה ג׳