תקציר סדרה הנדסית - פעולות חשבון במספרים מרוכבים

עמ׳ 15 - דוגמה ה׳