תקציר סדרה חשבונית - פעולות חשבון במספרים מרוכבים

עמ׳ 15 - דוגמה ד׳