תקציר עמ' 340 - ת. 24

תרגיל חזרה בהנדסת המישור - מעגל