תקציר עמ' 338 - ת. 14

תרגיל חזרה בהנדסת המישור - מרובעים