תקציר עמ' 336 - ת. 5

תרגיל חזרה בהנדסת המישור - משולשים