תרגיל בנושא המשפט ההפוך להוכחת משולש ישר זוית בעזרת ממוצע גיאומטרי של היטלי שתי צלעות