תקציר עמ' 331 - ת. 14

תרגיל בנושא המשפט ההפוך להוכחת משולש ישר זוית בעזרת ממוצע גיאומטרי של היטלי שתי צלעות