תקציר תכונה שבעזרתה מוכיחים שמשולש הוא ישר זוית

משפט הפוך לתכונה של הגובה ליתר במשולש ישר זוית