תקציר עמ' 330 - ת. 10

תרגיל בנושא הגובה ליתר במשולש ישר זוית