משפט המתייחס לתכונה של הגובה ליתר במשולש ישר זוית, עמ' 326 - דוגמה