תרגיל חזרה בנושא מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל