תקציר עמ' 285 - ת. 8

תרגיל חזרה בנושא מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל