תקציר עמ' 284 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל