תקציר עמ' 282 - ת. 17

תרגיל חזרה בנושא מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל