תקציר עמ' 281 - ת. 12

תרגיל חזרה בנושא מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל