תקציר עמ' 280 - ת. 6

תרגיל חזרה בנושא מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל