תקציר עמ׳ 220 - ת. 21

תרגיל בנושא עלייה או ירידה של פוקנציה טריגונומטרית