תקציר עלייה או ירידה של פונקציה טריגונומטרית בתחום

עלייה או ירידה בתחום, עמ' 218 - דוגמה ב'