תקציר עמ׳ 218 - ת. 7

בדיקה האם פונקציה עולה או יורדת בנקודה נתונה