תקציר עלייה או ירידה של פונקציה טריגונומטרית בנקודה

עלייה או ירידה בנקודה בודדת, עמ' 217 - דוגמה א'