תקציר עמ׳ 216 - ת. 49

נקודות קיצון פנימיות של פונקציה טריגונומטרית עם פרמטרים