תקציר עמ׳ 215 - ת. 41

נקודות קיצון פנימיות של פונקציה טריגונומטרית עם פרמטרים