תקציר עמ׳ 214 - ת. 34

מציאת שיעור ה-x של נקודת קיצון