תקציר עמ׳ 213 - ת. 10

נקודות קיצון פנימיות של פונקציה בתחום נתון