תקציר נקודות קיצון פנימיות - פונקציות טריגונומטריות

נקודות קיצון פנימיות בקטע סגור, עמ' 213 - דוגמה