תקציר עמ׳ 211 - ת. 48

תרגיל חזרה בנושא משיק לפונקציה טריגונומטרית