תקציר עמ׳ 208 - ת. 23

תרגיל בנושא משיק לפונקציה טריגונומטרית