תקציר עמ׳ 207 - ת. 15

מציאת נקודה על פי פונקציה טריגונומטרית ושיפוע