תקציר משיק - פונקציות טריגונומטריות

מציאת משוואת משיק לפונקציה טריגונומטרית, עמ' 206 - דוגמה