תקציר הנגזרת של פונקציית הטנגנס

הוכחת נוסחת הנגזרת, עמ' 204- דוגמה ג'