תקציר הנגזרת של פונקציית הקוסינוס

הוכחת נוסחת הנגזרת, עמ' 203 - דוגמה ב'