תקציר הנגזרת של פונקציית הסינוס

הוכחת נוסחת הנגזרת, עמ' 203 - דוגמה א'