תקציר עמ׳ 201 - ת. 14

קביעת אי זוגיריות או זוגיות של פונקציה