תקציר אי זוגיות וזוגיות של פונקציות טריגונומטריות

עמ' 199 - 200 דוגמאות א' - ג'